smol | servicevoorwaarden

Deze servicevoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 5 december 2019.

Het gehele document vormt de servicevoorwaarden voor het gebruik van onze website, de aanschaf van producten van deze website en/of het bezoeken van onze klantaccountpagina’s. Lees deze servicevoorwaarden volledig en zorgvuldig door voordat u gebruikmaakt van www.smolproducts.nl (de site) en de diensten, functionaliteit en content, applicaties of producten van smol Ltd.

INLEIDING

Deze servicevoorwaarden gelden voor u – een (eerdere, huidige of potentiële) klant en/of een bezoeker van de website (“u”, “uw”) –, uw relatie met smol Ltd (opererend onder de naam smolproducts.nl), een vennootschap met statutaire vestiging in Engeland en met correspondentieadres Griffin House, 135 High Street, Crawley RH10 1DQ, United Kingdome bedrijfsnummer: 10626548 (“smolproducts.nl”, “smol Ltd”, “smol”, “wij”, “ons”, “onze”), uw klantaccountpagina’s (de functionele gebieden van de website, pagina’s op smolproducts.nl, waar u uw specifieke gegevens kunt toevoegen en bewerken), alle abonnementen die u afsluit voor smol-producten die wij via de website te koop aanbieden (de “producten”) en alle communicatie met u (“communicatie”) (met inbegrip van, maar niet beperkt tot e-mails die u van ons ontvangt, drukwerk dat met uw bestellingen wordt meegezonden, etiketten enz. op de producten).

Door bij het aanmaken van uw account expliciet akkoord te gaan met de servicevoorwaarden en het privacybeleid, accepteert u alle servicevoorwaarden, en in ruil krijgt u toegang tot onze website.Gaat u niet (geheel) akkoord met deze servicevoorwaarden, dan moet u bij aanmelding de servicevoorwaarden en het privacybeleid niet accepteren. U dient onze website onmiddellijk te verlaten; gegevens die u eerder hebt ingevoerd, worden verwijderd, en u kunt geen bestellingen plaatsen voor producten van onze website (smolproducts.nl).

Wij behouden ons het recht voor om onze servicevoorwaarden te wijzigen. De servicevoorwaarden worden van tijd tot tijd gewijzigd; zorg er dus voor dat u deze leest als u de site bezoekt. De versie die bij uw bezoek aan de website wordt weergegeven, is de geldige versie van de servicevoorwaarden met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de website. Als u onze servicevoorwaarden niet wilt accepteren, mag u de website niet langer gebruiken. Door de website te blijven gebruiken en geabonneerd te blijven nadat wij wijzigingen hebben doorgevoerd, stemt u in met de wijzigingen. Als u niet instemt met de wijzigingen, dient u uw abonnement op te zeggen. Hieronder ziet u hoe u uw abonnement kunt opzeggen.

Zie de Veelgestelde vragen op de website voor meer informatie.

Deze website en onze communicatie zijn bedoeld voor gebruikers in het Verenigd Koninkrijk. Gebruikers in jurisdicties waar de site niet mag worden getoond of beschikbaar mag worden gesteld, mogen geen gebruik maken van de website. Gebruikers bezoeken de website op eigen initiatief.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Door ons uw e-mailadres te geven (door vrijwillig een klantaccount bij ons te openen en/of via ons producten aan te schaffen) stemt u ermee in dat wij u rechtstreeks langs elektronische weg benaderen. Deze communicatie kan rechtstreeks verband houden met uw aankoop of direct marketing betreffen.

Wanneer u gebruikmaakt van de functionaliteit op onze website (met inbegrip van de functie waarbij u gegevens invoert over uw was- of vaatwasgewoonten), de klantaccountpagina’s bezoekt of ons een e-mail stuurt, communiceert u met ons langs elektronische weg. U stemt ermee in elektronische berichten van ons te ontvangen. Alle gegevens, mededelingen, informatie en afspraken die wij u via e-mail of via de website mededelen, worden als schriftelijk beschouwd.

ACCOUNTREGISTRATIE EN -BEHEER

Om producten aan te schaffen, dient u zich bij ons te registreren op de manier die wordt beschreven op onze website. Als u zich bij ons registreert, maken wij voor u een klantaccount aan (“klantaccount”, “account”, een unieke gebruikersnaam met bijbehorende gegevens). Hiermee hebt u toegang tot de klantaccountpagina’s en kunt u producten van ons kopen.

U moet op de datum van registratie ten minste 18 jaar oud zijn om een account bij ons te kunnen openen. Door uw account bij ons te registreren en akkoord te gaan met deze voorwaarden, garandeert en verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent. Als u nog geen 18 jaar oud bent, mag u in geen geval en om geen enkele reden gebruikmaken van de diensten. Wij kunnen naar eigen goeddunken weigeren diensten te verlenen aan een persoon of entiteit en onze registratiecriteria op elk moment aanpassen. De diensten worden aan u aangeboden, en niet aan of ten behoeve van derden.

U dient ervoor te zorgen dat de gegevens die u via de klantaccountpagina’s of op andere wijze (waaronder e-mail) aan ons verstrekt juist en volledig zijn. Let op: wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor uw opgave van een onjuist e-mailadres met spelfouten of andere fouten. Om veiligheidsredenen kunnen wij accounts niet opheffen of wijzigen als u het exacte e-mailadres dat u gebruikt om uw account in te stellen niet kunt verifiëren.

U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van wijzigingen in de gegevens die u aan ons hebt verstrekt; wijzigingen kunnen worden doorgegeven op de klantaccountpagina’s. Dit geldt ook voor uw betalingsgegevens. Als wij de betaling niet van uw kaart kunnen innen, kunnen wij uw bestelling niet in behandeling nemen.

Als de wijzigingen verwerkt moeten zijn voordat u een nieuwe bestelling plaatst, dient u ervoor te zorgen dat de wijzigingen meer dan 24 uur voorafgaand aan de verpakking en verzending van de bestelling via de klantaccountpagina’s worden doorgegeven.

All personal and payment details are governed by our privacy policy.

Op alle persoons- en betalingsgegevens is ons privacybeleid van toepassing.

Accounts zijn niet overdraagbaar, en u kunt uw account bij smolproducts.nl niet verhandelen of aan iemand overdragen, toewijzen of verkopen.

Het is niet toegestaan iemand anders gebruik te laten maken van uw account om toegang te krijgen tot de website. Op smolproducts.nl vindt u gegevens over uw abonnement en bezorgschema; log hiervoor in via uw klantaccount en klik op het betreffende onderdeel van de website.

U stemt ermee in u niet voor te doen als iemand anders bij gebruik van onze website. U stemt er tevens mee in u te onthouden van beledigend, onwettig, illegaal, frauduleus, immoreel of schadelijk gedrag bij gebruik van onze website.

Onze site mag niet worden gebruikt voor illegale doeleinden of op een wijze die onze naam of reputatie kan schaden.

WACHTWOORD EN BEVEILIGING

Wanneer u op onze website een account wilt aanmaken, wordt u gevraagd een gebruikers-ID en wachtwoord voor uw klantaccount op te geven. U bent aansprakelijk voor het aanmaken van een veilig wachtwoord en dient zorg te dragen voor de vertrouwelijkheid van dit wachtwoord.

U bent aansprakelijk voor alle aankopen via uw smolproducts.nl-account.

U bent aansprakelijk voor alle handelingen met betrekking tot en wijzigingen in uw account op de klantaccountpagina’s van smolproducts.nl (met inbegrip van [maar niet beperkt tot] de wijziging van het bezorgadres en de bezorginstructies).

U moet ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen als u vermoedt of vaststelt dat iemand uw wachtwoord heeft achterhaald, ongeoorloofde toegang heeft gehad tot uw account en/of gebruik heeft gemaakt van uw smolproducts.nl-klantaccount.

U mag geen gebruik maken van de account van iemand anders om toegang te krijgen tot de website (tenzij deze persoon u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven).

Wij kunnen slechts één persoon per account registreren; omwille van de veiligheid kunnen wij u om bevestiging van uw gegevens vragen wanneer u contact met ons opneemt over uw account.

UW SMOL-ABONNEMENT

Wanneer u zich aanmeldt voor een smol-abonnement, gaat u ermee akkoord dat er regelmatig een overeengekomen hoeveelheid wascapsules en/of vaatwastabletten via de brievenbus op het door u opgegeven bezorgadres wordt bezorgd. U accepteert tevens alle veiligheidsvoorschriften zoals vermeld op onze website en neemt hiermee de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van deze producten na bezorging op het door u opgegeven bezorgadres.

Voor het bestellen en aanschaffen van onze producten dient u over een account te beschikken.

Je moet correcte en geldige kaart betalingsgegevens hebben ingevoerd op je klantenaccount. Wij accepteren betalingen met Visa, Mastercard, Amex , Paypal en iDeal.

Wanneer u zich registreert voor een account, gaat u automatisch een abonnement voor de regelmatige bestelling en levering van producten van smolproducts.nl aan.

Het smol-abonnement is een abonnement op maat op basis van de criteria die u bij het invullen en de registratie van uw klantaccount op www.smolproducts.nl hebt opgegeven over uw (vaat)wasgewoonten.

De totaalprijs van het smol-abonnement is inclusief btw.

De kosten worden op de website getoond voordat u uw bestelling bevestigt. U kunt uw (bestel)gegevens op dat moment nog wijzigen voordat u doorgaat met uw bestelling en aankoop. U kunt de totaalprijs van eerdere en toekomstige bestellingen ook zien op uw klantaccountpagina’s.

Wij behouden ons het recht voor de inhoud van uw bestelling zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken te wijzigen.

U kunt uw toekomstige bestellingen bij ons beheren via uw klantaccount.

De totaalprijs wordt op de betaalkaart die bij uw account geregistreerd staat in rekening gebracht op het moment dat de specifieke bestelling wordt afgehandeld.

Uw abonnement op smolproducts.nl blijft bestaan totdat u het opzegt. In het onderdeel Veelgestelde vragen op onze website ziet u hoe u uw abonnement kunt opzeggen.

Als u uw smol-abonnement opzegt en dit vervolgens op een ander moment weer activeert, kan de prijs afwijken van de prijs die gold op het moment van opzegging.

OPZEGGING

Nadat u minimaal één standaardverpakking van 24 wascapsules of 28 vaatwastabletten hebt ontvangen, kunt u uw smol-abonnement online opzeggen onder Uw gegevens in uw klantaccount. U kunt uw abonnement ook op elk moment opzeggen. Stuur in dat geval een e-mail met uw naam en adres naar hulp@smolproducts.com.

De verwachte bezorgdatum voor de volgende bestellingen wordt aangegeven in uw klantaccount (zie het schema in Uw leveringen). Uw abonnement moet minimaal 24 uur vóór de volgende geplande bezorgdatum worden opgezegd. Zegt u uw abonnement minder dan 24 uur vóór de volgende geplande bezorgdatum op, dan worden bestellingen alsnog in rekening gebracht en bezorgd.

LEVERING EN RETOUREN

Bij ons bestelde producten worden via Royal Mail verzonden naar adressen in het Verenigd Koninkrijk.

Uw proefpakket wordt binnen enkele dagen na bevestiging van uw eerste bestelling bezorgd. Volgende leveringen worden regelmatig bezorgd volgens de informatie die u ons bij de registratie hebt verstrekt. Uw bezorgschema vindt u in uw klantaccount op de website.

De werkelijke bezorgtijden kunnen afwijken, afhankelijk van uw locatie en omstandigheden die van invloed zijn op de bezorging maar die buiten onze macht liggen (waaronder officiële feestdagen en overmacht).

U kunt ons niet aansprakelijk stellen voor vertragingen die buiten onze macht liggen.

Maak direct melding van zoekgeraakte of niet-bezorgde leveringen door een e-mail te sturen naar hulp@smolproducts.com.

Houd uw adres- en contactgegevens up-to-date, zoals beschreven onder Accountregistratie en -beheer in deze servicevoorwaarden.

Mocht u niet tevreden zijn met de producten die u van smolproducts.nl ontvangt en een product willen retourneren, ga dan als volgt te werk:

  • Stuur een e-mail naar hulp@smolproducts.com vanaf het e-mailadres dat aan uw klantaccount is gekoppeld. Geef aan welk product u wilt retourneren en waarom. Doe dit binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product.
  • Wij laten het u weten als het nodig is dat u de producten aan ons retourneert. Ga met de nodige zorgvuldigheid met de producten om zolang ze in uw bezit zijn voordat u ze retourneert. Wij kijken geretourneerde producten na.
  • Eventueel verzoeken we u om aanvullende informatie over de retourzending.
  • Als wij vaststellen dat een fout aan ons te wijten is en/of akkoord gaan met restitutie, streven wij ernaar het bedrag binnen 10 werkdagen aan u terug te storten. Vergoed worden de kosten van de geretourneerde producten.

Leveringen die aan ons zijn geretourneerd om de volgende redenen:

  • niet-afhaling bij het postkantoor
  • onjuist bezorgadres opgegeven
kunnen worden gerestitueerd of opnieuw worden verzonden; hiervoor wordt wel een bijdrage van €1 in de portokosten in rekening gebracht.


BEËINDIGING OF WEIGERING VAN ONZE KANT

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor bestellingen van uw account en/of abonnement zonder kennisgeving of toelichting naar eigen goeddunken op te schorten, te weigeren of te annuleren. In dat geval worden alleen bestellingen die naar u zijn verzonden in rekening gebracht.

AANBIEDINGEN EN KORTINGEN VOOR (NIEUWE) ABONNEES

Van tijd tot tijd kunnen we nieuwe en/of vaste klanten speciale aanbiedingen doen.

Aanbiedingen voor nieuwe klanten zijn alleen bestemd voor nieuwe gebruikers van de website. Gebruikers die zich al eerder hebben ingeschreven voor het smol-abonnement komen niet in aanmerking voor extra aanbiedingen, tenzij uitdrukkelijk aangegeven. “Gebruikers die zich eerder hebben ingeschreven” verwijst naar een combinatie van: een gebruiker met een gebruikersaccount bij smolproducts.nl, een eigenaar van een creditcard of betaalpas, een bezorgadres, een kaarthoudersadres of een huishouden, die/dat eerder gebruik heeft gemaakt van de diensten van smolproducts.nl.

Wij kunnen aanbiedingen naar eigen goeddunken en zonder opgave van redenen beperken tot een kleinere doelgroep.

Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, kan elk huishouden slechts eenmaal gebruik maken van een aanbieding.

Wij kunnen speciale aanbiedingen, aanbiedingen voor nieuwe abonnees of kortingen te allen tijde zonder kennisgeving of toelichting annuleren.

Kortingsacties en aanbiedingen gelden slechts voor een beperkte periode.

Voor proefbestellingen kunnen bezorgkosten worden gerekend.

De actie “Friend Get Friend” geeft vaste klanten van smolproducts.nl de mogelijkheid hun unieke “Friend Get Friend”-codes te delen met hun vrienden, die op die manier producten van smolproducts.nl met korting kunnen uitproberen. “Friend Get Friend”-codes kunnen alleen worden gebruikt door nieuwe klanten die niet eerder een account bij smolproducts.nl hebben gehad of producten hebben besteld (dat betekent dat geregistreerde gebruikers geen gebruik kunnen maken van een “Friend Get Friend”-code). Vaste klanten van smolproducts.nl kunnen geen gebruik maken van “Friend Get Friend”-codes, en klanten kunnen hun eigen unieke “Friend Get Friend”-code niet gebruiken bij hun eigen account.

Nadat een vaste klant van smolproducts.nl (“verwijzer”) een vriend heeft aangebracht met een “Friend Get Friend”-code en deze aangebrachte vriend zich heeft ingeschreven met deze code en zijn eerste levering van smolproducts.nl heeft ontvangen, krijgt deze vaste klant korting op zijn volgende levering. Deze korting geldt niet met terugwerkende kracht.

Elke klant kan maximaal 10 vrienden aanbrengen en hiermee maximaal 10 punten verdienen. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor deze limieten naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving of toelichting te verhogen of te verlagen.

Wij behouden ons het recht voor gebruikersaccounts tijdelijk te deactiveren en uitgaande leveringen te blokkeren, en/of “Friend Get Friend”-punten van een gebruikersaccount te verwijderen als wij erachter komen dat een gebruiker misbruik of onrechtmatig gebruik heeft gemaakt van een aanbieding of (een) “Friend Get Friend”-aanbrengcode(s) en hiervoor een punt/punten heeft ontvangen.

Wanneer u uw “Friend Get Friend”-code deelt, mag u zich niet voordoen als vertegenwoordiger van smolproducts.nl of mensen doen geloven dat zij met smolproducts.nl of gelieerde bedrijven te maken hebben. U moet zich registreren voor een klantaccount bij smolproducts.nl om gebruik te kunnen maken van een aanbieding. Het registratieproces wordt uitgelegd in het hoofdstuk “Accountregistratie en -beheer”; hierbij moeten met name geldige betalings- en bezorggegevens worden vastgelegd. Registratie voor gratis en kortingsaanbiedingen maakt hier onderdeel van uit.

Tenzij anders aangegeven, kunnen kortingen en punten niet worden gebruikt in combinatie met andere aanbiedingen.

smolproducts.nl behoudt zich het recht voor niet-ingewisselde “Friend Get Friend”-punten na 6 maanden te verwijderen. Wanneer gedurende 12 maanden geen gebruik is gemaakt van een account (dat wil zeggen dat er in de 12 voorafgaande maanden geen producten zijn bezorgd) behouden wij ons het recht voor “Friend Get Friend”-punten te verwijderen, ook als deze niet zijn ingewisseld. “Friend Get Friend”-punten (al dan niet ingewisseld) van een account die is opgeheven, worden direct verwijderd.

Onze producten kunnen uitsluitend via de website smolproducts.nl worden aangeschaft. Om gebruik te kunnen maken van gratis of kortingsaanbiedingen of om punten in te kunnen wisselen, is een geregistreerde klantaccount met geldige betalings- en bezorggegevens nodig.

Punten en aanbiedingen kunnen niet worden ingeruild tegen contanten.

Na aankoop van producten met korting wordt voor vervolgbestellingen de volle prijs gerekend totdat er een nieuwe geldige aanbieding is; wilt u dit niet, dan dient u bestaande abonnementen en geplaatste bestellingen te annuleren.

Deze servicevoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

DE GELDTERUGGARANTIE VAN SMOL

Wij hopen dat u tevreden bent over onze smol-producten. Mocht u echter om wat voor reden dan ook niet tevreden zijn, dan krijgt u het oorspronkelijke aankoopbedrag van het product terug volgens de geldteruggarantie van smolproducts.nl.

Neem binnen 10 dagen na bezorging van het product op uw aangegeven bezorgadres contact op met hulp@smolproducts.com als u aanspraak wilt maken op de geldteruggarantie. De e-mail moet worden verstuurd vanaf het e-mailadres dat bij uw account hoort en geregistreerd staat (om te bevestigen dat u de eigenaar van de account bent), en in de e-mail moet worden aangegeven waarom u aanspraak wilt maken op de geldteruggarantie.

U dient ervoor te zorgen dat de rest van de verpakking aan ons wordt geretourneerd. Als u contact met ons opneemt, geven wij u het retouradres. De kosten van de retourzending zijn voor u.

Gerestitueerd worden de kosten van de producten waarvoor aanspraak wordt gemaakt op de geldteruggarantie. Het oorspronkelijke aankoopbedrag wil zeggen de uiteindelijk betaalde prijs van de aankoop na aftrek van eventuele toegepaste kortingen of ingewisselde accountpunten.

Na ontvangst van uw e-mail zullen wij het aankoopbedrag binnen een redelijke termijn restitueren mits u het product aan ons hebt geretourneerd. Het bedrag wordt terugbetaald op de kaart die bij uw klantaccount geregistreerd staat. Wij sturen u een bericht zodra het bedrag is gerestitueerd. Het kan tot 10 werkdagen duren voordat het geld op uw bankrekening staat.

De geldteruggarantie van smol geldt alleen voor de eerste bezorging op uw smolproducts.nl-account, en per huishouden en/of eigenaar van een smolproducts.nl-klantaccount kan slechts één restitutieverzoek worden ingediend.

AUTEURSRECHT EN INTELLECTUELE EIGENDOM

De website, de content op de website en de intellectuele eigendom blijven te allen tijde onze eigendom, behalve waar het gaat om in licentie genomen of geleende eigendom.

Deze content en intellectuele eigendom omvatten handelsmerken, logo’s, merknamen, geregistreerde modellen, patenten en auteursrecht en alle overige intellectuele eigendom die voortvloeit uit de functie of het ontwerp van de website of enig ander communicatiemiddel.

Door gebruik te maken van de website en berichten van ons te ontvangen, stemt u er automatisch mee in dit auteursrecht en deze intellectuele-eigendomsrechten te respecteren.

U mag content van de website op geen enkele wijze voor commerciële doeleinden kopiëren, doorsturen, downloaden, afdrukken of reproduceren, tenzij smolproducts.nl u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

De website kan ook links naar websites van derden bevatten (buiten het domein van smolproducts.nl). Wij hebben geen zeggenschap over deze websites, en de links zijn uitsluitend bedoeld als handig hulpmiddel en om u te informeren. De vermelding van de links op de website betekent niet dat wij achter de websites of de bijbehorende bedrijven staan.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid en de werking van de websites waarnaar wij met de links verwijzen.

Wij behouden ons het recht voor u te verzoeken links naar onze website die u creëert en publiceert, onmiddellijk te verwijderen.

Disclaimer

Deze website en onze communicatie, alsmede de inhoud ervan, worden “as is” aangeboden.

Wij kunnen de foutloze en ononderbroken werking van de website niet garanderen.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de content en functies op de website en in onze communicatie.

Wij garanderen niet dat de site compatibel is met alle software en hardware van computers of mobiele apparaten.

Wij kunnen niet garanderen dat de website en de server vrij zijn van fouten, wormen, virussen, Trojaanse paarden of andere kwaadaardige software, en wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die u lijdt door dergelijke schadelijke en onbedoelde elementen.

Indien wij onze verplichtingen niet nakomen of met vertraging leveren, houdt dit geen schending van deze servicevoorwaarden of dit contract in als deze niet-nakoming of vertraging te wijten is aan omstandigheden die buiten onze redelijke macht liggen.

Wij garanderen dat de producten naar behoren werken en van goede kwaliteit zijn.

Deze garantie vervangt alle andere expliciete of impliciete garanties.

BEPERKING EN AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U erkent dat uw gebruik van deze site en de content op deze site geheel op eigen risico plaatsvindt.

Behoudens de aansprakelijkheid die volgens de wet niet kan worden begrensd, beperkt of uitgesloten, zijn wij niet aansprakelijk jegens u of een derde voor enige directe, indirecte of gevolgschade of verliezen (met inbegrip van winstderving) of enige andere schade van welke aard dan ook die u of wij niet konden voorzien bij verkoop of bij gebruik van onze website.

Klanten moeten zich ervan bewust zijn dat smol-producten potentieel giftige en schadelijke ingrediënten bevatten, en moeten derhalve beseffen en accepteren dat producten op het opgegeven bezorgadres via de brievenbus worden bezorgd. Klanten zijn volledig verantwoordelijk voor het doorlezen en opvolgen van de veiligheidsinformatie op de website. Vanaf het moment dat smol-producten via de brievenbus van het opgegeven bezorgadres zijn bezorgd, zijn klanten volledig verantwoordelijk voor enig letsel of enige schade dat/die het gevolg is van het stukgaan of inslikken van de producten.

Behoudens het bovenstaande zijn wij in geen geval aansprakelijk voor enige bedrijfsschade, en enige aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een bestelling kan niet hoger liggen dan de aankoopprijs van het/de betreffende producten van deze bestelling en is strikt beperkt tot de schade die redelijkerwijs was te voorzien. Schade is voorzienbaar als deze door u en ons had kunnen worden voorzien op het moment dat wij uw bestelling accepteerden.

Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor niet-nakoming of vertraagde nakoming van onze verplichtingen in verband met een bestelling voor zover deze het gevolg is van gebeurtenissen die buiten onze redelijke macht liggen.

RECHTSMIDDELEN EN GELDIGHEID VAN BEPALINGEN

Indien bepalingen van deze servicevoorwaarden ongeldig zijn of worden of in strijd zijn met de toepasselijke regelgeving, tast dit de overige bepalingen niet aan.

AFSTANDDOENING EN INBREUK

Indien wij afstand doen van of inbreuk maken op de servicevoorwaarden, betekent dit niet dat wij afstand doen in enige andere vorm.

Indien wij nalaten een rechtsmiddel toe te passen, betekent dit niet dat wij afstand doen van het recht om naderhand datzelfde of een ander rechtsmiddel toe te passen.

WEBLINKS EN RECLAME

Links naar onze website op andere websites of in andere publicaties (met inbegrip van, maar niet beperkt tot kranten, tijdschriften, nieuwsbrieven en folders) (anders dan sites die onze eigendom zijn of publicaties die in opdracht van ons worden uitgebracht) zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Deze zijn niet door ons gecontroleerd en wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of publicaties; daarnaast aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die hieruit zou kunnen voortvloeien.

PRIVACYBELEID

Om voor u inzichtelijk te maken hoe wij uw gegevens verzamelen en omgaan met onlinegegevens, hebben wij een document opgesteld: het privacybeleid.

GESCHILLEN

U gaat ermee akkoord dat eventuele geschillen tussen u en ons met betrekking tot deze servicevoorwaarden of een bestelling uitsluitend door de Engelse rechter zullen worden behandeld, behalve wanneer u in Schotland of Noord-Ierland woont. In dat geval kunt u het geschil daar of in Engeland aanhangig maken. Wij kunnen een rechtszaak uitsluitend in uw land aanhangig maken.

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze servicevoorwaarden is het recht van Engeland en Wales van toepassing